Home page >> Contact usContact us

   the company address: Guangzhou City Road No. 25room 213weeks

   Electric words: (020)84761848  34766726  81023079

   came true: (020)84769137

   contact person: Zhong Sheng

   Web site: www.gzhuajian.com

   E-mail : mailto: gzhjhggs@21cn.com

Company address: Guangzhou City Road No. 25room 213weeks

Zip code: 510170

Phone:020-84761848 020-34766726

020-81023079

Fax:020-84769137

E-mail: gzhjhggs@21cn.com

Website: www.gzhuajian.com